Kretsloppsplan
Dalarna

Välkommen att ta del av underlaget till föreslagen Kretsloppsplan för Dalarnas kommuner! Din lokala plan finns på din kommuns hemsida. Gemensamt underlag för Dalarna hittar du här under knappen ”Ladda ner underlag”.

Vad är en
Kretsloppsplan?

Föreställ dig ett samhälle utan avfall, där det vi slänger bort tas omhand och används igen och igen.

Den cirkulära omställningen är ett viktigt steg på vägen mot den hållbara utveckling som måste till. En av förutsättningarna är att ändra vårt sätt att se på avfall som något som ska slängas bort och förstöras, till att se det som en resurs. För att vi tillsammans ska lyckas med den cirkulära omställningen har vi tagit fram en Kretsloppsplan för våra kommuner.

Om Kretsloppsplan
Dalarna

För att minska avfallsmängderna måste vi arbeta med att förebygga att avfall ens uppstår. Därför berör denna Kretsloppsplan det mesta inom kommunen – både invånarna och kommunens alla verksamheter.

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar på en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi ju bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn.

Kretsloppsplanen innehåller en rad åtgärder som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle. Den är en del i Energiintelligent Dalarna, som samordnar det regionala arbetet. 

Kretsloppsplan
Dalarna

01 Research – KLART

Planen har tagits fram av en regional kretsloppsplanegrupp, lokala kretsloppsplanegrupper och flera temagrupper​. Plandokument innehåller mål och regionala och lokala åtgärder​. Underlagsdokumentet innehåller statistik och uppföljning av föregående plan.

02 Remiss

Kretsloppsplanerna är nu ute på remiss för allmänheten att komma med synpunkter. De kommer sedan att beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Tidplanen kan skilja sig åt mellan kommunerna men första kvartalet 2024 ska alla kommuner ha tagit beslut om planen.​

03 Genomförande
och revidering

Planens genomförandetid är 2023–2030. En halvvägsavstämning kommer att ske 2025–2026 – här kan även målen revideras.​

Hur berör
Kretsloppsplanen
mig?

Kretsloppsplanen kommer att styra hur konsumtionen ska minska och hur återvinning och återbruk ska hanteras. Allt detta kommer att påverka dig i din vardag. Hur tycker du att vi ska göra? Alla får vara med och tycka till. Du gör det via din kommun.

Ser du inte din kommun i listan nedan? Då är inte kretsloppsplanen ute för remiss ännu, se tidsplan.